Americká ruleta pravidla

americka_ruleta

SÁZKY

 • Všechny sázky musí být  v souladu s minimy a maximy stolu, u něhož se hraje (označeno příslušnou vývěskou u hracích stolů).
 • Vedení kasina je oprávněno prohlásit hru za neplatnou, má-li podezření, že hráči sázky kombinují, aby dosáhli vyšších maxim stolu.

SEZENÍ

 • Všechna sedadla u stolů americké rulety jsou vyhrazena pouze hráčům.

HRA

 • Oznámením ” prosím umístěte sázky “ krupiér vyzve hráče, aby své sázky položili na plátno. Za umístění sázek odpovídá hráč. Jako projev dobré vůle krupiéři umístí hráči jím hlášené sázky, pokud jim k tomu zbude čas. Je povinností hráče ujistit se, že hlášené sázky byly umístěny krupiérem tak, jak si hráč sám přál. Po krupiérovu oznámení ” konec sázení, děkuji Vám ” se žádné hlášené sázky již nepřijmou.  Pokud se jakékoliv takové sázky vsadí, budou považovány za neplatné.
 • Krupiér uvede kolo rulety do pohybu a roztočí kuličku v opačném směru, než jakým je směr otáčení kola. Směr kola a směr kuličky se při dalším roztočení bude střídat. Jestliže se kolo neotočilo v opačném směru než při předchozí rotaci nebo jestliže se kulička roztočila ve směru otáčení kola, je toto roztočení neplatné, nazve se ” chybným roztočením ” a hra není platná.
 • Má-li roztočení platit, kulička musí obvod kola rulety oběhnout nejméně desetkrát ( 10 x ) než spadne do jedné z třiceti sedmi ( 37 ) mezer. Nestane-li se tak, dle uvážení vedoucího lze roztočení označit za chybné roztočení.
 • Než kulička spadne do jedné z třiceti sedmi mezer, krupiér oznámí ” konec sázení, děkuji Vám ” , na což upozorní s dostatečným předstihem. Po tomto oznámení hráč už nesmí umístit žádné další sázky a ani krupiér nesmí umístit hlášené sázky. Nesmějí ani jakékoliv sázky zrušit či přesunout. Při porušení tohoto pravidla by se sázka pokládala za neplatnou.
 • Jestliže se uvedené pravidlo dodrželo a poté, co kulička spadla do jedné z očíslovaných mezer, krupiér vyhlásí, že toto číslo vyhrálo. Prohrané sázky vezme ze stolu a vítězné sázky proplatí v barevných ruletových žetonech či žetonech směnitelných za hotové peníze. Veškeré výplaty vyhrávajících sázek musí překontrolovat inspektor. Má-li vedení kasina podezření, že pravidla kasina byla jakýmkoliv způsobem porušena nebo že hráči uzavřeli jakoukoliv tajnou úmluvu mezi sebou anebo s personálem, má vedení právo prohlásit takové jedno roztočení a i hru za neplatnou.
 • Pro personál kasina bude informování hráče o pravidlech hry potěšením. Personál kasina však za žádných okolností nesmí hráčům radit, jak mají sázet. Nesmí také hráči napomáhat k nepoctivé výhře. Má-li vedení podezření, že se takto postupovalo, budou se sázky pokládat za neplatné a výhra se nevyplatí.

MOŽNOSTI  VÝHRY

Podle stanovených minim a maxim stolu lze sázky umístit takto:

 • JEDNODUCHÁ  ŠANCE
  Červená čísla, černá čísla, lichá čísla, sudá čísla, nízká čísla, vysoká čísla.
  Jakákoliv jejich vítězná kombinace se proplatí v poměru jedna ku jedné. Toto pravidlo má jedinou výjimku: je-li vítězným číslem nula ( 0 ), krupiér sázku sníží o polovinu. Je-li výsledkem lichý počet žetonů, tyto liché žetony se umístí do vězení a o jejich osudu rozhodne výsledek příštího roztočení. Stane-li se vítězným číslem opět nula ( 0 ), krupiér sázku ve vězení vezme ze stolu. Totéž se stane, jestliže při dalším roztočení tato sázka na jednoduchou šanci prohraje. To znamená, že jestliže sázka na jednoduchou šanci vyhraje, liché žetony připadnou hráči ( hráčům ).
   
 • TUCTY A  SLOUPCE
  První tucet ( 1-12 ),  druhý tucet ( 13-24 ), třetí tucet ( 25-36 ), první sloupec ( 1-34 ), druhý sloupec ( 2-35 )  a  třetí sloupec ( 3-36 ).
  Jakákoliv sázka na vyhrávající sloupec či tucet se proplatí v poměru 2:1. Je-li vítězným číslem nula (0 ),  veškeré sázky vsazené na tucty a sloupce prohrávají a krupiér je z plátna odstraní.
   
 • ŠEST ČÍSEL VE DVOU SOUSEDNÍCH  ŘÁDCÍCH
  Sázky vsazené na šest čísel ve dvou řádcích zahrnují šest ( 6 ) čísel. Nepřiklad 16,17,18,19,20 a 21. Jakákoliv vyhrávající sázka na šest čísel ve dvou sousedních řádcích se proplatí v poměru  5:1.
   
 • TŘI ČÍSLA V JEDNÉ ŘADĚ
  Sázky vsazené na tři čísla v jedné řadě zahrnují tři ( 3 ) čísla. Například 0,2,3, nebo 25,26, a 27. Každá vyhrávající sázka na tři čísla v jedné řadě se proplatí v poměru 11:1.
   
 • ČTYŘI SOUSEDNÍ ČÍSLA VE ČTVERCI
  Sázky vsazené na čtyři sousední čísla ve čtverci zahrnují čtyři ( 4 )  čísla. Například 0,1,  2 a 3 nebo 7,8, 10 a 11. Každá vyhrávající sázka na čtyři sousední čísla ve čtverci se proplatí v poměru 8:1.
   
 • DVĚ SOUSEDNÍ ČÍSLA
  Sázky vsazené na dvě sousední čísla zahrnují dvě ( 2 )  čísla. Například 2 a 3  nebo 2 a 5. Každá vyhrávající sázka na dvě sousední čísla se proplatí v poměru 17:1.
   
 • JEDNO ČÍSLO
  Sázky vsazené na jedno číslo se týkají kteréhokoliv jednotlivého čísla. Například 0 či 32. Každá vyhrávající sázka na jedno číslo se proplatí v poměru 35:1.
  Ve všech případech uvedených výše krupiér původní sázku ponechá v jejím vyhrávajícím postavení. Hráč má na vybranou: ponechat tuto sázku na místě pro nové roztočení nebo ji z plátna vzít.
   
 • OZNÁMENÉ NEBOLI HLÁŠENÉ SÁZKY
  Hráči mohou požadovat i různé řady čísel, například sousední či francouzské sázky. Krupiér tyto vyvolané sázky umístí na určené místo na plátně. Tyto sázky zahrnují přilehlou řadu čísel na válci. Takové sázky umisťuje jako projev zdvořilosti krupiér a jen tehdy, zbude-li mu na to čas. Není-li času dost krupiér či inspektor tyto sázky odmítnou. Všechny hlášené sázky musí krupiér a inspektor anglicky opakovat a musí se na určené místo na plátně umístit dříve než kulička spadne do mezery. Jestliže to čas nedovolí, bude se hlášená sázka pokládat za neplatnou.
   
 • SOUSEDNÍ SÁZKY
  Tyto sázky zpravidla zahrnují pět ( 5 ) po sobě jdoucích čísel na kole. Například 5 a sousedy: 5,10,  16,23 a 24. Jestliže kterákoliv sousední sázka vyhraje, krupiér položí na číslo žeton ve stanovené hodnotě a sázka se proplatí v příslušném poměru.
   
 • ZERO HRA ( hra na nulu )
  Tato sázka se skládá ze čtyř  ( 4 )  žetonů a zahrnuje sedm ( 7 ) po sobě jdoucích čísel na kole. Jsou jimi dvě sousední čísla 0/3, dvě sousední čísla 12/15, jedno číslo 26 a dvě sousední čísla 32/35. Jestliže kterákoliv sázka na zero hru vyhraje, krupiér položí žeton určené hodnoty na vyhrávající jedno číslo či dvě sousední čísla a sázka se v příslušném poměru vyplatí.
   
 • VELKÁ SÉRIE
  Tato sázka je sázkou s devíti ( 9 ) žetony a zahrnuje sedmnáct ( 17 )  po sobě jdoucích čísel na kole. Jsou to tři čísla v jedné řadě 0/2/3 dvěma žetony, dvě sousední čísla 4/7, dvě sousední čísla 12/15, dvě sousední čísla 18/21, dvě sousední čísla 19/22, čtyři sousední čísla ve čtverci 25/26/28/29 dvěma žetony a dvě sousední čísla 32/35. Jestliže kterákoliv sázka na velkou sérii vyhraje, krupiér umístí jeden či více žetonů určené hodnoty na vyhrávající dvojici, čtyři sousední čísla ve čtverci či tři čísla v jedné řadě a sázka se v příslušném poměru vyplatí
   
 • MALÁ SÉRIE
  Tato sázka je sázkou šesti ( 6 )  žetony a zahrnuje dvanáct ( 12 )  po sobě jdoucích čísel na kole. Jsou to dvě sousední čísla 5/8, dvě sousední čísla 10/11, dvě sousední  čísla 13/16, dvě sousední čísla 23/24, dvě sousední čísla 27/30 a dvě sousední čísla 33/36. Jestliže kterákoliv sázka na malou sérii vyhraje, krupiér umístí žeton určené hodnoty na vyhrávající dvě sousední čísla a sázka se v příslušném poměru vyplatí.
   
 • ORPHELINS
  Tato sázka sestává z pěti ( 5 )  žetonů a zahrnuje osm čísel ve dvou různých úsecích kola. Jsou to jedno číslo 1, dvě sousední čísla 6/9, dvě sousední čísla 14/17, dvě sousední čísla 17/ 20 a dvě sousední čísla 31/34. Jestliže kterákoliv sázka orphelins vyhraje, krupiér umístí žeton určené hodnoty na vyhrávající jedno číslo či dvě sousední čísla ( jednou či vícekrát ) a sázka se v příslušném poměru proplatí.

HOTOVÉ PENÍZE A ŽETONY ZA HOTOVÉ

 • Za hotové peníze či za hodnotové žetony předtím zakoupené v pokladně může hráč od krupiéra koupit barevné ruletové žetony. Žádnému hráči nebude dovoleno hrát současně s více než jednou barvou. Hodnota těchto žetonů se musí pohybovat v rozmezí minima či maxima stolu. Tyto barevné ruletové žetony určují, které žetony náleží kterému hráči. Platí jen u stolu, u kterého byly koupeny. Kvůli bezpečnosti hráčů jsou krupiéři oprávněni hodnotové žetony s nimiž se na políčkách hraje, vyměnit za barevné ruletové žetony označené stejnou hodnotou. Když hraní skončí nebo když si hráč přeje hraní ukončit, krupiér je povinen tyto barevné ruletové žetony vyměnit za hodnotové žetony v téže hodnotě. Potom lze v pokladně hodnotové žetony směnit za hotové peníze. Barevné ruletové žetony nejsou směnitelné a lze jich použít jen u stolu, u něhož byly vydány. Jestliže se barevné ruletové žetony nesmění za hodnotové  žetony, které  mají  platnost hotových  peněz  před   odchodem  od  stolu, budou  od  tohoto  okamžiku  mít  jen  hodnotu  minima stanoveného u příslušného stolu.

RULETOVÉ KOLO

 • Ruletové kolo se skládá s cylindru rozděleného na třicet sedm ( 37 ) stejných mezer. Tento cylindr se denně kontroluje, zda je vyvážený. Cylindr se otáčí ve vyduté dřevěné míse, kolem níž jsou umístěny kovové výčnělky. Válec se otáčí jedním směrem a krupiér roztočí kuličku v míse opačným směrem.
 • Třicet sedm ( 37 )  mezer není očíslováno jedna za druhou, nýbrž tímto mezinárodně uznávaným způsobem, platným pro francouzské číslované kolo rozdělené na sekvence:
 • 0, 32, 15, 19, 4, 21, 2, 25, 17, 34, 6, 27, 13, 36, 11, 30, 8, 23, 10, 5, 24, 16, 33, 1, 20, 14, 31, 9, 22, 18, 29, 7, 28, 12, 35, 3 a 26.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 • V prostoru kasina  se nesmí užívat žádných technických pomůcek, například telefonů, vysílaček, počítačů či počítaček. Má-li vedení kasina podezření, že se těchto zařízení používá, prohlásí hru za neplatnou a veškeré výplaty výher hráči ( hráčům )  neprovede.
 • Vedení kasina si také vyhrazuje právo výplatu neprovést, dokud se neprošetří jakákoliv hra, která se dle jeho podezření neuskutečnila podle pravidel či postupů Czech Casinos a.s.
 • Vedení kasina si vyhrazuje právo hru ukončit a prohlásit ji za neplatnou, je-li jakýkoliv důvod domnívat se, že hráči či personál pravidla hry jakýmkoliv způsobem porušili.
 • Krupiéři v tomto kasinu jsou vyškoleni k dodržování postupů Czech Casinos a.s.
 • Jakékoliv porušení těchto postupů může vést k neuskutečnění jakýchkoliv plateb hráči (hráčům).