Touch Bet Ruleta pravidla

roulette

POPIS HRY

 • Kulička je vhazována  krupiérem proti  otáčejícímu se kolu rulety. Na kole rulety je 37 políček, očíslovaných 0 – 36. Číslo 0 má barvu políčka zelenou, ostatní čísla červenou nebo černou. Po vhození do kola kulička nejprve krouží po obvodu límce ruletového kola, posléze zpomalí natolik, že se dostane až do otáčející se části kola, kde nakonec zapadne do některého z očíslovaných políček. Optoelektronicky je vyhodnocena poloha kuličky a číslo políčka, ve které kulička spočívá, je systémem vyhodnoceno jako výherní číslo v dané hře.
 • Výsledek hry (výherní číslo a barva) je automaticky zvukově oznámen a označen na výherním displeji na velké obrazovce a na obrazovkách všech terminálů. Terminály jsou obsluhovány přímo sázejícími. Předem není určen ani počet sázejících ani výše sázek. Výhra se vypočítává z výše sázek a podmínek stanovených v herním plánu.

PRAVIDLA HRY

 • Hra probíhá jako živá ruleta s krupiérem. Před vlastním vhozením kuličky mají sázející možnost si vsadit na výsledek hodu na svém terminálu. Případná výhra je připsána ke kreditu hráče. Výherní číslo je platné, jen pokud bylo elektronikou korektně vyhodnoceno. Hry se nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Pracovník dozoru kontroluje provoz zařízení, řeší případné reklamace a zodpovídá za to, že se hry neúčastní osoby mladší 18 let.

VKLADY DO HRY A VÝPLATY

 • Vklady do hry se uskutečňují vložením bankovky do snímače bankovek v hodnotách 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 Kč. Hodnota bankovek, vložených do akceptoru bankovek, se zobrazí na obrazovce terminálu buď jako částko v Kč na ukazateli Cash, nebo jako obnos v kreditech na ukazateli Credit. Zbylý vklad a výhry si může hráč nechat vyplatit kdykoliv během hry, když bliká červené tlačítko PAY OUT. Vyplacení provede obsluha v pokladně kasina a vyplacenou částku na terminálu pomocí klíče vynuluje. Výše minimální a maximální sázky do jednotlivé hry je stanovena herním plánem.

POSTUP PŘI SÁZENÍ

 • Typ i výši sázek si volí sázející ovládacími prvky na dotykové obrazovce svého terminálu, rozložení čísel tam odpovídá rozložení na hracím plátně rulety. Pro zadávání sázek je vyhrazen zejména čas před vhozením kuličky. Krátký okamžik po vhození kuličky do kola krupiérem dojde k zastavení možnosti sázek na všech terminálech a na tuto skutečnost jsou sázející upozorněni také zvukově. Od okamžiku uzavření sázek až do ukončení hry není možná jakákoliv změna sázek.

TABULKA VÝHER A VÝHERNOST

Výhry jsou čistě náhodné. Systém výher je totožný s herním plánem klasické rulety a umožňuje pouze tyto níže uvedené sázky. Uvedené hodnoty jsou maximální a mohou být provozovatelem sníženy.

Sázka min. sázka max. sázka výherní poměr max. výhra

(vč. vkladu)

Jednotlivé číslo (Straight up) včetně nuly 10 1 000 35:1 36 000
Dvojice (Split) včetně kombinace s nulou 10 2 000 17:1 36 000
Trojice (Street) včetně kombinace s nulou 10 3 000 11:1 36 000
Čtveřice (Corner) včetně kombinace s nulou 10 4 000 8:1 36 000
Šestice (Six line) 10 6 000 5:1 36 000
Tucet (Dozen) 10 9 000 2:1 36 000
Sloupec (Column) 10 9 000 2:1 36 000
Nízká/ Vysoká (High/Low) 10 18 000 1:1 36 000
Lichá / Sudá (Odd/Even) 10 18 000 1:1 36 000
Červená / Černá (Red/Black) 10 18 000 1:1 36 000

Hodnoty ve výše uvedené tabulce jsou v Kč.

1 kredit  =  10 Kč

Maximální celková sázka do jedné hry je 50.000 Kč.

Výherní podíl je 97,29 %, je dán konstrukcí kola rulety, pravidly hry a není ovlivnitelný.

VÝZNAM OVLÁDACÍCH PRVKŮ NA OBRAZOVCE HERNÍHO MÍSTA

 • žetony „1“, „5“, „10”, „MAX“ –  počet  žetonů, vsazených na jeden dotek
 • CLEAR LAST –  zrušení poslední sázky
 • CLEAR POSITION  –  zrušení sázky na označené pozici
 • RETURN –  opakování sázky z předchozí hry
 • HELP –  slouží k vyvolání nápovědy
 • /2 –  snižuje sázku na vybrané pozici na polovinu
 • x2 –  zvyšuje sázku na vybrané pozici na dvojnásobek
 • NEIGHBOURS –  po sázce na samostatné číslo na hracím poli a stisku tohoto tlačítka dojde k rozmístění dalších sázek na sousední čísla (1×1,2×2,3×3)
 • NUMBER  COMPLETE –  budou vsazeny všechny kombinace s vybraným číslem

Následujícími tlačítky lze vsadit na předem určená čísla nebo kombinace, které vycházejí z rozložení čísel na kole rulety:

 • ZERO SPIEL  –  sázka na  0 – 3; 12 – 15; 26; 32 – 35
 • VOISINS DU ZERO –  sázka na  0 – 2 – 3 ; 4 – 7; 12 – 15; 18 – 21; 19 – 22; 25 – 26 – 28 – 29; 32 – 35
 • ORPHELINS  – sázka na  1; 6 – 9; 14 – 17; 17 – 20; 31 – 34
 • TIERS DU CYLINDRE – sázka na  5 – 8; 10 – 11; 13 – 16; 23 – 24; 27 – 30; 33 – 36

Kromě popsaných touch screen tlačítek je herní místo vybaveno červeně prosvětleným mechanickým tlačítkem „PAY OUT“  pro vyplacení částky, uvedené na ukazateli „Credit“.

DALŠÍ USTANOVENÍ

 • Hráč je oprávněn účastnit se hry pouze za dodržení podmínek, stanovených v tomto Herním plánu. V případě podezření na porušení podmínek tohoto herního plánu může být vyplacení případných takto získaných výher odloženo až do posouzení případu managerem kasina; při prokázání porušení herního plánu právo na výplatu případných výher zaniká. V případě že vlivem technické poruchy zařízení dojde k zapsání nesprávného nebo žádného čísla, hráči se vrací sázka, kterou vsadil v dané hře.

REKLAMACE

 • Každý hráč je sám odpovědný za své sázky. Případné spory řeší pověřená obsluha zařízení, závažnější problémy pak pověřený zástupce vedení kasina, popřípadě manažer kasina. Jeho rozhodnutí je konečné. Reklamace, které uplatní hráč z důvodu neznalosti pravidel jsou bezpředmětné. Stížnosti, týkající se provozu kasina, hráčů, příp. zaměstnanců řeší manažer kasina.