Oasis Stud Poker pravidla

oasis-poker-online

SÁZKY

 • Veškeré sázky musí odpovídat minimům a maximům hry u příslušného hracího stolu, na kterém se hraje.Minimální a maximální sázky platí pro vstupní, úvodní sázky (dále Ante Bets). Jestliže hráč (hráči) po prohlédnutí svých karet si přejí pokračovat ve hře, pak musí složit přídavnou, další sázku, rovnající se přesnému dvojnásobku původní Ante bet. Tato sázka se nazývá Odd Bet.
 • Hráč (hráči) smějí hrát pouze na jednom hracím boxu.
 • Hráč (hráči) se mohou též zúčastnit hry sázením na speciální bonus. Dokonce i když hráč má menší sestavu karet než dealer; přesto může vyhrát speciální bonus za předpokladu, že má sestavu skládající se ze tří stejných karet nebo lepší.

SEZENÍ  U STOLU

 • Místa sezení u stolu při hře Oasis Stud Poker jsou vyhrazena pouze hráčům. 

KARTY

 • U každého hracího stolu hry Oasis Stud Poker bude používán pouze jeden balíček karet, které se rozdávají ze speciálního zařízení – “boty”  pro hru Oasis Stud Poker. Tyto karty se budou měnit přibližně každou hodinu nebo podle rozhodnutí vedení. Karty se budou rovněž měnit pokud některý z hráčů dosáhne “Royal Flush”. Před začátkem hry se tyto hrací karty rozloží po stole a důkladně se promíchají způsobem “Chemmy Shuffle”,  čímž se zajistí, že jsou mezi sebou důkladně promíchány. Pak promíchané karty utvoří hromádky, které se promíchají
 • vzájemným vsouváním do sebe (“Riffle Shuffle”) v souladu s postupy Czech Casinos a.s. Tento způsob míchání se bude opakovat na konci každé hry. Má – li vedení kasina podezření, že byly porušeny postupy Czech Casinos a.s. při míchání karet, pak si společnost vyhrazuje právo prohlásit hru za neplatnou a nevyplatit výplaty (výhry) hráčům. Po promíchání rozdávající sejme (řízne) karty a umístí je do rozdávacího pokerového zařízení dříve než začne rozdávat karty.

HODNOTY  KARET

 • Všechny karty se počítají podle jejich lícové hodnoty.

HRA

 • Dealer (rozdávající krupiér) vyzve hráče, aby umístili své sázky do přihrádek Ante Bets tak, že oznámí “umístěte své sázky, prosím” .
 • Umístěné sázky musí odpovídat minimu/maximu hry u příslušného stolu. Sázky a žetony různých hodnot musí být umístěny tak, že žeton nejvyšší hodnoty musí být vespod a žeton s nejnižší hodnotou nahoře. Jakmile byly sázky umístěny, rozdávající oznámí “již žádné další sázky, děkuji Vám”.
 • Od tohoto okamžiku již nelze přidávat nebo odstraňovat žádné sázky z boxů pro sázky Ante Bets.
 • Rozdávající pak rozdá jednu kartu do každého boxu, který obsahuje sázku Ante bet, plus jednu kartu pro sebe.Toto se bude opakovat, dokud všichni hráči a rozdávající nebudou mít pět  (5)  karet. Všechny karty se rozdají lícem dolů (tj. neodkryté) s výjimkou poslední karty rozdané dealerem pro sebe, která bude rozdána lícem nahoru.Hráči si nyní mohou zvednout své vlastní karty a prohlédnout si je, aby se mohli rozhodnout, zda si přejí pokračovat ve hře.
 • Hráči se nesmějí  nijak dorozumívat mezi sebou. Ukáže – li  některý hráč své  karty jinému hráči nebo bude – li se jakkoliv s někým dorozumívat, prohlásí se hra za neplatnou a provinivší se hráči budou potrestáni tím, že propadne jejich sázka Ante Bet.
 • Dostane-li hráč nebo rozdávající nesprávný počet karet, pak se vyhlásí nesprávné rozdávání. Karty se před novým rozdáním promíchají. Odkryje -li se nějaká karta, jiná než poslední karta rozdávajícího z jakéhokoliv důvodu, pak se vyhlásí nesprávné rozdávání. Karty se před novým rozdáváním promíchají.
 • Pokud si bude, po prostudování svých karet, některý z hráčů přát ukončit svou hru (nehrát již dále v této hře), pak musí tuto skutečnost oznámit rozdávajícímu, jenž odstraní jeho sázku Ante Bet ze stolu a sebere všech pět (5) karet hráče. Hráč (hráči), který chce pokračovat ve hře, musí nyní umístit svou další přídavnou sázku Odds Bet, která musí být přesným dvojnásobkem sázky Ante Bet. Současně musí složit své karty lícem dolů na stůl vedle svého boxu na umístění sázek.
 • Krupiér nyní ukáže svou jednu kartu po druhé tak, až ukáže svých všech pět (5)  karet, aby to všichni hráči viděli. Je odpovědností kasina, aby si zajistilo, že krupiér bude mít nejlepší možnou hru – sestavu z karet, které jsou mu k dispozici.
 • V tomto stádiu hry dealer (rozdávající) musí být schopen se kvalifikovat, aby mohl pokračovat ve hře. K tomu, aby se kvalifikoval, musí mít rozdávající eso a krále nebo lepší. Nekvalifikuje – li se rozdávající, jsou jedinými vyplácenými sázkami hráčům sázky Ante Bets. Nebudou se provádět výplaty hráčům na sázky Odds Bets. Jestliže rozdávající má krále a eso nebo lepší sestavu karet, potom se rozdávající považuje za kvalifikovaného do další hry.
 • Rozdávající postupně ohodnotí sestavy karet všech hráčů. Má-li hráč nižší hru – sestavu než rozdávající, odstraní krupiér jak Ante Bets, tak i Odds Bets a všech pět (5) karet hráče ze stolu. Má-li hráč (hráči) stejnou hru – sestavu jako rozdávající, potom následná vyšší karta rozhodne. Např. když rozdávající a hráč mají dvě (2) šestky (6) a dvě (2) pětky (5) , pak je výhercem ten, kdo má příští nejvyšší kartu. Pokud by i příští karta byla stejná jako u dealera, potom hráč ani nevyhrává ani neprohrává. Má-li hráč nejvyšší kartu – sestavu, pak se sázka Ante Bet vyplácí stejnými penězi a sázka Odds Bet se vyplácí v souladu s uveřejněnými poměry – výherními možnostmi sázek. Ve všech případech se Odds Bets vyplácí tak, aby se nepřekročilo maximum stanovené u hracího stolu.
 • Jestliže vyhrávající sestava hráče je straight (prostá sekvence) nebo lepší, potom všechny karty budou spočítány předtím než krupiér bude rozdávat příští hru, aby se přesvědčil, že je ve hře dosud plný balíček karet. Není-li tomu tak, prohlásí se hra za neplatnou. Jestliže vyhrávající sestava hráče je Royal Flush, potom bude do hry vložen nový balíček karet a to ještě předtím než se bude rozdávat příští hra.
 • Personál kasina bude s radostí informovat hráče o pravidlech hry. Nesmí však za žádných okolností radit hráči (hráčům) jak sázet. Personál rovněž tak nesmí umožnit hráči (hráčům) vyhrávat nečestným způsobem. Má -li vedení kasina podezření, že k tomu došlo, je oprávněno považovat sázky za neplatné a výplaty sázek zadržet nebo nevyplatit.

VARIACE NA OASIS STUD POKER

 1. MOŽNOST DODATEČNÉHO DOKOUPENÍ KARTY
 • Po prostudování svých karet, hráč má dodatečnou možnost dokoupit jednu kartu. Hráč, který si přeje vyměnit kartu, musí položit kartu na výměnu lícem dolů před Ante box, společně se sázkou na dokoupení karty. Tato sázka na dokoupení karty se musí rovnat původní sázce Ante Bets.
 • Během rozdávání, dealer sebere sázku určenou na dokoupení karty a také sázku na zvláštní Bonus a umístí je do “floatu“. Hráč, který dokupuje kartu automaticky ztrácí svoji Bonusovou sázku a nemůže obdržet žádnou výplatu Bonusu.
 • Před rozdáním nové karty hráči, bude první karta v botě na rozdávání spálena. Spálená karta bude umístěna lícem dolů pod kartu, kterou si hráč přeje vyměnit = zahazuje. Obě karty jsou pak umístěny do odkladače karet.
 • Dealer poté rozdá další kartu lícem dolů k boxu hráče.
 • Hráč (hráči), který vyměnil kartu, může hru „ zabalit “ nebo umístit částku na Odds Bets a tím pokračovat ve hře.
 • Dealer zopakuje popsaný postup pro všechny hráče přející si dokoupit kartu před vyložením karet.
 1. MOŽNOST DODATEČNÉ VÝMĚNY KARET
 • Při  této variaci na Oasis Stud Poker mají hráči možnost  vyměnit si až dvě své karty a v  případě že krupiér nemá žádnou kombinaci vyměnit jednu krupiérovu kartu.

VÝMĚNA KARET

 • Po tom co krupiér sebere karty hráčů co nechtějí pokračovat ve hře, nastane možnost výměny karet ostatních hráčů .
 • Hráči, kteří si přejí vyměnit karty je následovně položí před box, který hrají s požadovanou částkou peněz. Karty musí být obrázkem dolů.Výměna jedné karty bude hráče stát stejnou částku, jako je jejich vstupní sázka na „Ante“, výměna dvou karet bude hráče stát dvojnásobek jejich„Ante“ sázky.
 • Krupiér začne od prvního boxu, odebere žetony a karty určeny pro výměnu.Pak pošle hráči jednu nebo dvě karty podle toho, kolik jich hráč mění, ty musí být poslány opět obrázkem dolů.
 • V případě, že si hráči mění dvě karty, tak obě musí vyměnit současně.Nelze vyměnit jednu kartu a pak se rozmyslet a vyměnit druhou.Obě karty se mění najednou.
 • V průběhu hry  krupiér nesmí spálit žádnou z karet.
 • Po výměně karet má hráč možnost pokračovat ve hře a nebo celou karetní kombinaci složit a nepokračovat ve hře.

VÝMĚNA KRUPIÉROVY KARTY

 • V případě že krupiér nemá žádnou možnou kombinaci nastane možnost výměny jedné krupiérovy karty.
 • Počínaje posledním boxem,krupiér vyzve hráče jestli chtějí zaplatit ante a nebo koupit krupiérovu kartu.
 • Hráči kteří se rozhodnou pro možnost nepokračovat,krupiér jim vyplatí ante a sebere karty.
 • Hráči kteří se rozhodnou pro výměnu krupiérovy karty zaplatí ekvivalent  jejich Ante sázky.
 • Pak si krupiér odeber svojí nejvyšší kartu a natáhne si další s kterou pokračuje ve hře.
 • V případě že krupiér otevře své karty kombinací,ante sázky jsou vypláceny 1:1 a sázka samotná je vyplacena podle výherní tabulky.
 • V případě že krupiér neotevře žádnou kombinací,ante a sázka nejsou vyplaceny.

BONUS SÁZKA

 • Hráči, kteří se rozhodnou pro možnost výměny karet, ztrácí tzv. Bonus sázku.

VÝHERNÍ  MOŽNOSTI

Níže je uveden seznam výherních možností a výplat:

jeden pár karet  stejné peníze  (1-1)
dva páry karet     dva ku jedné  (2-1)
tři karty stejné hodnoty    tři ku jedné (3-1)
Straight ( prostá sekvence postupu )  čtyři ku jedné (4-1)
Flush ( pět různých karet jedné barvy bez ohledu na pořadí ) pět ku jedné (5-1)
Full House ( jedna dvojice, jedna trojice ) sedm ku jedné   (7-1)
čtyři karty stejného druhu     dvacet ku jedné   (20-1)
Straight Flush  padesát ku jedné (50-1)
Royal Flush  sto ku jedné    (100 – 1)

Žádná výplata nesmí překročit maximum, které se vykazuje na každou hru.

PŘÍKLADY HERNÍCH MOŽNOSTÍ

 • Jeden pár
  Jakékoliv dvě karty stejné hodnoty, např. dva králové.
 • Dva páry
  Dvakrát jakékoliv dvě karty stejné hodnoty, např. dvě šestky a dvě esa.
 • Tři stejného druhu
  Jakékoliv tři karty stejné hodnoty, např. tři karty s hodnotou 5.
 • Straight
  Jakýchkoliv pět karet s postupnou hodnotou bez ohledu na barvu, např. čtyřka, pětka, šestka sedmička, osmička.
 • Flush
  Jakýchkoliv pět karet stejné barvy bez ohledu na posloupnost hodnoty, např. pět karet kárové barvy.
 • Full House
  Jakékoliv tři karty stejné hodnoty v kombinaci s dalšími dvěma kartami stejné hodnoty, např. tři desítky a dvě šestky.
 • Čtyři stejného druhu
  Jakékoliv čtyři karty stejné hodnoty, např. čtyři osmičky.
 • Straight Flush
  Jakýchkoliv pět karet s postupnou hodnotou od stejné barvy, např. srdcová šestka, sedmička, osmička, devítka a desítka.
 • Royal Flush
  Nejvyšších pět karet od stejné barvy, např. zelená desítka, spodek, filek, král a eso.

VÝPLATA SPECIÁLNÍHO (ZVLÁŠTNÍHO) BONUSU

Aby se hráč mohl kvalifikovat k výplatě speciálního (zvláštního) bonusu, musí umístit požadovanou sázku do speciálního boxu na hracím stole. Bez ohledu na to, zdali hráč má lepší sestavu karet než dealer, speciální (zvláštní) bonus bude vyplacen hráči pokud obdrží následující sestavu:

tři stejného druhu                                               100,- Kč

Straight                                                              500,- Kč

Flush                                                               1.000,- Kč

Full House                                                       2.000,- Kč

čtyři stejného druhu                                         6.000,- Kč

Straight Flush                                                10.000,- Kč

Royal Flush                                                   50.000,- Kč

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Ve spojení s hrou není povoleno používat jakékoliv technické pomůcky jako jsou telefony, počítače, vysílačky, kalkulačky apod.. Má -li vedení kasina podezření, že se takové prostředky používají, pak má právo prohlásit hru za neplatnou a zadržet resp. nevyplatit výplaty hráči (hráčům).
 • Vedení kasina si rovněž vyhrazuje právo zadržet výplatu až do prošetření hry, o které se domnívá, že se neprováděla v rámci pravidel či postupů Czech Casinos a.s. Vedení kasina si vyhrazuje právo ukončit hru a prohlásit ji za neplatnou a rovněž tak nevyplatit sázky, existuje -li důvod se domnívat, že pravidla hry byla jakkoliv porušena hráčem (hráči) a nebo i personálem.
 • Krupiéři v tomto kasinu jsou vyškoleni k dodržování postupů Czech Casinos a.s.
 • Jakékoliv porušení těchto postupů může vést k neuskutečnění jakýchkoliv plateb hráči  (hráčům ).